FANDOM


<stub> Bubba Anka (engelska: "Bubba the Caveduck") är en figur ur Duck Tales. Joakim von Anka tillsammans med Knatte, Fnatte och Tjatte träffar honom då de tidsreser till stenåldern, och han följer med dem till deras tid. Hans husdjur heter Fossing. Bubba kan inte tala, men han säger t.ex. sitt namn.

《Bubba!》