FANDOM


Denna blogg har sitt ursprung i en fråga som Nicke Tupp ställde i froumtråden "Veckans karaktär" på kalleanka.se i december 2013. Tyvärr finns inte diskussionerna kvar, (inte ens webbarkiverade) varför jag inte kan ge exakt när.

Nicke Tupp december 2013:

Undrar om någon (HOSTlejonrenenHOST) vet hur många von Ankorna kunde ha varit som flest i den stora von Anka-borgen. Med tanke på att hela klanen levde där tills de blev bortskrämda torde antalet ha blivit rätt stort någon gång. Jag funderar på att teckna upp en linje med alla Joakims förfäder i rak manlig led, baserat på allt Don Rosa har att ge (och på Lejonrenens spekulationer om hur många generationer det är mellan de bekanta medlemmarna). Jag kommer troligen att inkludera alla förfäder som Don Rosa någonsin har antytt. Trots att det inte sägs uttryckligen att alla i "The History of the Clan McDuck" är förfäder till Joakim kan man gissa det, eftersom kapitlet ändå var tänkt att vara en del av "Farbror Joakims liv". Och jag har ingen anledning att utesluta den möjligheten. Fast innan jag gör linjen måste jag kolla hur många generationer det blir, så jag vet vad jag ger mig in på!

De spekulationer han syftar på är ett blogginlägg på kalleanka.se, där jag Lejonrenen skapat Kalle Ankas släktträd och försökt placera förfäderna kronologiskt efter varandra (i Don Rosas släktträd från 1993 står de huller om buller), jag försökte placera dem och visa hur de var släkt med varandra.

Jag svarade på Nicke Tupps meddelande, med en matematisk uträkning...

Lejonrenen december 2013

Det blir nog lite matematik här :P Om man räknar som jag räknat ut det, att von Ankorna i genomsnitt får barn när de är 25, kommer vi upp i 37 generationer mellan 880-1867. Vill du sedan dra det ytterligare bakåt, till år 221 e kr, då en okänd von Anka sålde sten till Hadrianus mur, hamnar vi på ytterligare cirka 26 förfäder och vi hamnar på 63 förfäder. Om du delvis tänker bygga på mina spekulationer är det inte helt fel, men det finns en svaghet i mina resonemang, som jag har utelämnat. Medelåldern för de förfäder som man vet hur de är släkt med Joakim, är inte 25. Ta Havbard von Anka född 1710, sonsonsonen Lort-Titus von Anka född cirka 1800, sonen Fergus 1835, sonen Joakim född 1867. Mellan Joakim och Fergus blir det 32 år, Mellan Lort-Titus och Fergus är det 35 år. Mellan Lort-Titus och Havbard är det 90, vilket innebär att om vi tänker att sonen och sonsonen till Havbard är lika gamla då de får sin son, så är de båda 30 år gamla (Havbards son 1740 och Havbards sonson 1770) Ta sedan de förfäder som enligt mina spekulationer om en rak manslinje mellan alla förfäder, har så pass närliggande födelseår att de inte kan vara annat än far och son.... Sir Donald Anka född omkring 1410 (exakt födelseår okänt, 1414 var min egen spekulation....) och Sir Simon von Anka född 1437, hamnar vi på en ålder som är cirka 27. Sir Tjocko Anka född 1158 och sir Sancho Anka född 1190 (far och son alltså) mellan dem är det 32 år.  Mellan Sir Stuffo Anka och Sir Tjocko Anka är det 48 år, varför jag låtit dem vara farfar och sonson gentemot varandra. Då blir medelåldern där cirka 24 Lägger man nu ihop alla dessa, och räknar ut medelvärdet, blir medelåldern cirka 29,33, vilket ger cirka 56 generationer mellan 221-1867 och 33 generationer mellan 880-1867. Således skulle jag säga att antalet generationer ligger på: Mellan 221-1867: omkring 56-63 generationer Mellan 880-1867: omkring 33-37 generationer

Utifrån mina beräkningar skapade Nicke Tupp en lista, där han fick till 37 generationer, och därifrån diskuterade vi fram vilka förfäder som skulle finnas där luckorna fanns. Nicke Tupps avsikt var att rita en bild på alla dessa förfäder (ett projekt som såvitt jag vet inte blivit av)

Såhär ser den något ofullständiga listan ut:

1. En von Anka med kungamantel men som saknar krona kanske (han som nästan blev Skottlands första kung).

2. Kan vara en anka med en hjälm som saknar skydd för ansiktet, men har ett spänne under hakan (enligt en bild på en karolingisk rustning från 800-talet).

3. Sir Eider MacDuich (Sir Smocko Anka 880-946).

4. En munk, klädd som en benediktinermunk på 900-talet (Benediktinerorden var den största munkordnen på den tiden)

5. En anka med hjälm av den typ som huggits ut ur hans gravsten i följande bild: http://www.gil313.com/immagini/dubious_doings_at_dismal_downs.jpg

6. Sir Slye MacDuich.

7. Han i väggen som har hjälm och skägg.

8. Sir Quackly MacDuich (Sir Kvack McAnka).

9. Sir Murdoch MacDuich.

10. Den yngre av de i väggen med skägg.

11. Den ursprunglige ägaren till Svarte riddarens rustning.

12. Sir Stuft McDuck

13. Någon av dem som söker Sir Kvacks skatt på bilden i "The History of the Clan McDuck" och "Den siste av klanen von Anka".

14. Sir Roast McDuck

15. Sir Swamphole McDuck

16. Han i väggen som bär likadan huva som Sir Sanko.

17. Låter intressant, men hurdana drag skulle han ha rent fysiskt? (förslaget var korsfarare vid kungadömet Jerusalems fall 1291)

18. Han kan ha gjort som sin föregångare.(samt deltagit i skotska frihetskriget 1295-1314) Han i väggen med hjälm, utan skägg. (I en bild med "Little known ducks):

19. Aktiv strax före digerdöden  (kanske rent av död i pesten).

20. En munk, fast kanske man inte behöver antyda det så självklart.

21. Sir Donald McDuck.

22. Sir Simon McDuck

23. Någon av de två okända figurer som syns tydligt bakifrån i von Anka-tribunalen.

24. Adelsman under renässansen.

25. Renässansklädd anka De två okända från von Anka-tribunalen som jag tänker på finns i förgrunden av ruta fyra på denna sida: http://cdn.zocoi.com/166/10.jpg

26. Malcolm McDuck

27. Den äldre av de i väggen med skägg. (osäker placering)

28. En av de i väggen med hästsvans. Kunde bara flytta honom ett steg framåt, för resten var upptaget. Och jag vill inte att alla med hästsvans skall vara bredvid varandra. Det skulle kunna vara logiskt, men det skulle se konstigt ut på bilden.

29. En av dem som märker att hertigen av Montrose äger von Anka-borgen år 1707.

30. Locksley McDuck.

31. En av de i väggen med hästsvans.

32. Captain Hugh "Seafoam" McDuck

33. Potcrack McDuck.

34. Gruvarbetare eller skogsarbetare eller en tiggare i staden Glasgow. Men varför ser hans son Jonas så rik ut?

35. "Dirty" Dingus McDuck ("Lort-"Titus von Anka).

36. Fergus McDuck (Fergus "Scotty" von Anka).

37. Scrooge McDuck (Joakim von Anka).

Utifrån det har jag skapat en ny lista, med namn och levnadsår på de ankor som levt i von Ankaborgen...

I listan är alla karaktärer som figurerat i serier markerade med fetstil och understreck, alla som omnämnts är fetstilade. Övriga är rent påhitt från min sida. (När jag utsåg namnen utgick jag för det mesta från europeiska (i synnerhet skotska) kunganamn, men har också valt namn jag vet användes i Skottland/Europa under den perioden. 

Listan på förfäder, med namn och levnadsår.

 1. Sir Cinaed Anka 822-874

 2. Sir Karloman Anka 851-911

 3. Sir Smocko Anka 880-946

 4. Broder Juicy (Friar Juicy) 910-971

 5. Sir Smokt Anka 931-999

 6. Sir Slye Anka 958-1020

 7. Sir Causantin Anka 984-1040

 8. Sir Kvack McAnka 1010-1057

 9. Sir Murdoch Anka 1035-1079

 10. Sir Macbeth Anka 1060-1099

 11. Sir William Anka 1085-1144

 12. Sir Stuffo Anka 1110-1175

 13. Sir Alexander Anka 1134-1187

 14. Sir Tjocko Anka 1159-1205

 15. Sir Sanko Anka 1190-1260

 16. Sir James Anka 1225-1290

 17. Sir Robert Anka 1250-1291

 18. Sir Patrick Anka 1282-1350

 19. Sir John Anka 1314-1360

 20. Sir Postumus Anka 1360-1414

 21. Sir Donald Anka 1399-1450

 22. Sir Simon Anka 1437-1509

 23. Sir Leonardo Anka 1468-1532

 24. Sir Richard Anka 1499-1564

 25. Styrman Malcolm Anka 1530-1579

 26. Carlos von Anka 1556-1603

 27. Lulach von Anka 1582-1641

 28. Thomas von Anka 1608-1660

 29. Gustav Adolf von Anka 1635-1707

 30. Locksley von Anka 1660-1725

 31. Kapten Styrbjörn von Anka 1684-1750

 32. Kapten Havbard von Anka 1710-1776

 33. Potcrack von Anka 1740-1801

 34. Skogs-Morgan von Anka 1770-1828

 35. Lort-Titus von Anka (1800-1850)

 36. Fergus von Anka (1835-1902)

 37. Joakim von Anka (1867-1967)

Bilden

Den 12:e april 2016, drygt två år och fyra månader efter att projektet startat, publicerade Nicke Tupp det färdiga resultatet av den teckning han gjort av von Anka-förfäderna på von Anka-borgen, Här är resultatet av det projekt vi inledde i december 2013. Bra tecknat, Nicke Tupp!!!

1643569 orig

© Alexander Ginlund De 37 von Ankorna på von Anka-borgen.

.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki