FANDOM


Här listas alla sorters hjälp du kan behöva med wikin! Det finns hjälp med hur man rent praktiskt använder wikin samt de oskrivna regler som jag har följt när jag har redigerat wikin. Om ni är missnöjda med de numera skrivna reglerna går de förstås att ändra.

Blogginlägget är för tillfället under konstruktion, men om du är osäker är det ändå bäst att följa det.

Enklast navigerar du genom att välja det du är intresserad av i innehållsförteckningen.

Språkregler

Här följer grundläggande regler för det svenska språket och hur det används på vår wiki, speciellt sådana regler som ofta bryts.

När man hänvisar till en person använder man antingen förnamn och efternamn (när man introducerar personen) eller bara efternamn. Enbart förnamn används inte, eftersom artikelns författare (på KASW en utomstående betraktare) inte känner personen personligen. När det gäller karaktärer används förnamn och efternamn eller det som känns naturligast enligt serierna: bara förnamn eller bara efternamn, eftersom betraktaren känner dem personligen enligt fiktionens lagar.

Titlar på serier, filmer, etc. skriv i kursiv stil på KASW (ex. Den kloka lilla hönan). De skrivs inte med citattecken ("Den kloka lilla hönan") eller utan något som helst (Den kloka lilla hönan) och inte heller med både citattecken och kursiv stil ("Den kloka lilla hönan").

Skapa en sida

För att skapa en ny sida på wikin skall du klicka på knappen ”Bidra” i det övre högra hörnet av sidan. En meny kommer att falla ner. På den menyn väljer du alternativet ”Lägg till en sida”. Sedan är det bara att välja en titel och börja skriva.

Välja en titel

Titeln på din sida skall helst vara det namn som personen är mest känd under. Använd alltså hellre Kalle Anka än det klumpiga och svårigenkänneliga Karl Magnus Anka som är hans fullständiga namn.

Redigera en sida

För att ändra en sida som redan är sparad klickar du på den blåa knappen Redigera bredvid rubriken på sidan. Då kommer du att komma till en likadan redigeringssida som när man skapar en sida.

Inleda en sida

De första orden på en sida följer alltid samma mall. Först kommer personens fullständiga namn, inklusive smeknamn och flicknamn (efternamnet man hade innan man gifte sig), i fetstil. Sedan inom parentes originalnamnet, alltså vad personen heter på språket den skapades på. Själva namnet skall där vara i kursiv stil, och också där skall det vara det fullständiga namnet. Om originalnamnet som undantag inte är på engelska kommer även det engelska namnet med i parentesen. Och allra sist i parentesen kommer alternativa namn eller stavningar på svenska. Om karaktärens originalnamn är samma som det svenska behöver det inte anges i inledningen.

Några exempel på inledningar:

Cornelius Knös (i original Cornelius Coot, i Kalle Ankas Pocket ofta stavat Cornelius Knöös)

Karl Magnus ”Kalle” Anka (i original Donald Fauntleroy Duck)

Albert (i original Battista, på engelska Quackmore)

Doris Lukas, f. Anka (i original Daphne Gander, née Duck)

Pluto

Sedan kan du börja skriva själva artikeln. Den första meningen bör vara en fortsättning på meningen som namnet nämns i. (Karl Magnus "Kalle" Anka (i original Donald Fauntleroy Duck) är en...)

Skriva en artikel

Här finns det inte så många regler. Du skriver allt du vet om karaktären i fråga. I inledningen nämner du huvudsaklig fakta, alltså det viktigaste, och vill du fördjupa dig i något speciellt kan du göra det i en underrubrik. Underrubriker kan vara Biografi, Namn, Utseende, Karaktärshistoria eller något annat som du tycker passar.

Göra en årtalssida

Om du vill göra en sida som behandlar ett årtal är det bara att skapa en ny sida och ge den ett årtal som namn. Sidan skall inledas med texten Detta är en lista över händelser som inträffade år följt av årtalet i fetstil.

Exempel:

Detta är en lista över händelser som inträffade år 1947.

Sidan skall ha två underrubriker, I Kalle Ankas värld och I verkligheten, i nämnd ordning. Under rubriken I Kalle Ankas värld skriver du händelser som inträffat i Kalle Ankas tidslinje, t.ex. att farbror Joakim dör, Oppfinnar-Jocke uppfinner Medhjälparen eller att Joakims familj lämnar Ankeborg. Under rubriken I verkligheten skriver du händelser som verkligen har hänt, t.ex. att Carl Barks har fötts eller att farbror Joakims första serie har publicerats. Om någon av rubrikerna inte har något innehåll behövs inte rubriken.

Under vardera underrubrik listas händelserna i punktform i den ordning de inträffade. Verbformen är presens. Datumet skrivs först och sedan kommer resten av texten, efter ett tankstreck (–). Sist på listan kommer händelser med okänt datum.

Exempel:

  • 27 mars – Carl Barks, som kommer att skapa så gott som hela Ankeborg och det mesta runtomkring Kalle Anka, föds.
  • 5 december – Walt Disney föds. Han kommer att bli världens största namn inom tecknad film och tecknade serier.

Göra underrubriker

Om du vill skriva extra mycket om en viss sak gör du det under en underrubrik. En underrubrik skapar du genom att skriva namnet på rubriken, markera det och klicka på menyn uppe på redigeraren, det borde stå Normal t... på den. I den menyn väljer du alternativet Rubrik 2. Du kan också istället omringa din rubrik med två likhetstecken (=) på var sida, så fixar redigeraren det automatiskt.

Underrubriker till underrubriker

Om du vill fördjupa dig i något inom en viss underrubrik kan du helt enkelt skapa en underrubrik till din underrubrik. Det gör du genom att välja alternativet Rubrik 3 (eller Rubrik 4 eller Rubrik 5) i stället för Rubrik 2. Du kan också omringa rubrikens namn med ett antal likhetstecken motsvarande graden av rubrik på var sida, alltså tre likhetstecken per sida för rubrik 3.

Lägga till en bild

Här följer information om att illustrera artiklarna med bilder.

Ladda upp en bild

För att ladda upp en bild på wikin väljer du Bidra i det övre högra hörnet av sidan och sedan Lägg till ett foto. Du kommer nu att få välja en fil från din dator att ladda upp. Bläddra gärna igenom de bilder som redan finns på wikin för att försäkra dig om att du inte laddar upp en dubblett. Var säker på att du har rätt att ladda upp den bild du laddar upp.

Se till att ge bilden en titel som har med innehållet att göra. Ett bra exempel på en sådan bild är Fil:Stål-Gilbert.png, där titeln berättar kort vad bilden handlar om. Bilder bör inte ha titlar som bara består av siffror och bokstäver utan samband. Med ordentliga titlar blir det enklare att hitta den bild man vill ha till en viss artikel.

När du laddar upp en bild kommer du till en skild sida enbart för det ändamålet. Där borde det också finnas en ruta där du kan fylla i en bildbeskrivning. Gör gärna det, och skriv vem som har tecknat, vilken film eller serie bilden är från, vad den föreställer... Allt du kan komma på, helt enkelt.

I nedre delen av uppladdningsrutan finns också en del där det står Licens och Ingen angiven på en meny. Klicka på menyn och välj den licens bilden publiceras under. Om bilden är från någon serie, film etc. som ägs av Disney använder du bara Detta kommer att användas på ett sätt som kan betraktas som rättvisanvändning enligt amerikansk lagstiftning, vilket visar att vi har rätt att använda bilden om vi bara vill använda en lågupplöst bild som information, vilket vi vill. Är bilden ett foto på en tecknare eller liknande, som du har tagit från ett ställe på internet som man får ta från, följer du instruktionerna på den sidan om hur vi skall ange licensen här. Härstammar bilden från något annat ställe väljer du rätt alternativ i menyn. Du kan också ändra licensieringen på din bild senare genom att gå in på bildens filsida, välja att redigera beskrivningen, lägga till underrubriken Licens och där lägga till rätt licensmall.

Lägg till en bild i en artikel

Stål-Gilbert

Exempelbild.

Om du vill lägga till en bild i en artikel väljer du knappen Foto i den högra spalten av redigeraren och väljer bilden som du vill ha. Antingen finns den som alternativ bland de första åtta bilderna som kommer upp eller så kan du söka upp den via Hitta-fältet. Sedan kommer det fram en ruta där du kan lägga till valfri bildtext och slutligen klickar du på Infoga fil. Bilder i artiklar skall hålla sig till höger (det gör de automatiskt om man inte ändrar något), för det blir krångligt att läsa om vissa bilder är på vänster kant av artikeln. Om det verkligen anses mer praktiskt kan vissa bilder placeras till vänster.

När bilden är tillagd bör det se ut som det gör här till höger.

Om det blir många bilder i en artikel kan man stuva in dem i ett galleri under underrubriken Galleri. Ett galleri skapar man med hjälp av knappen Galleri strax bredvid knappen Foto i redigeraren.

Skapa en infobox

För att skapa en infobox skall du infoga en mall. Mallen heter Infobox/ följt av typen av infobox. Detta är en lista över infoboxtyper som existerar för tillfället:

Mall:Infobox/karaktär

Sedan fyller du i varje rubrik i infoboxen med information. Detta fungerar bäst i källredigeraren. Om det känns svårt kan du titta på andra sidor som använder samma mall. Var medveten om att en ny typ av infobox nyligen har introducerats på wikin. Alla sidor använder inte den än, men det är den som kommer att användas i framtiden.

Nedan följer en presentation av alla rubriker i infoboxar och hur de används.

Originalnamn

Under rubriken Originalnamn skrivs figurens fullständiga originalnamn, samma namn som finns i parentesen i sidans inledning. Om originalspråket inte är engelska skall språket anges i parentes efteråt.

Exempel:

Scrooge McDuck

Daphne Gander (née Duck)

Battista (italienska)

Första framträdande

Under rubriken Första framträdande anges när och hur vi såg karaktären för första gången. Först kommer datumet (så exakt som möjligt), sedan på en ny rad typen av publikation och sedan namnet på den. Exempel:

9 juni 1934
Kortfilmen Den kloka lilla hönan

December 1947
Serien Jul på Björnberget

27 september 1943
Den dagliga strippen

Skapare

Under rubriken Skapare berättar man vem som skapade karaktären. Oftast är skaparen den som gjorde serien eller filmen som figuren först dök upp i.

Exempel:

Carl Barks

Walt Disney Productions

Född

Under rubriken Född anger man födelseåret, så som Don Rosa definierar det. Don Rosa har nämligen angett födelseår för många av de karaktärer han använder, baserat på att hans serier utspelar sig på 1950-talet. De flesta karaktärernas födelseår kommer ändå att vara okända.

Exempel:

9 juni 1920

1867

Död

Under rubriken Död berättar man när personen avled, om den har gjort det enligt Don Rosas tidslinje.

Exempel:

1902

Mellan 1925 och 1947

Adress

Under rubriken Adress berättar man var karaktären bor och har bott.

Exempel:

Paradisäppelvägen 111
Ankeborg

Glasgow, Skottland (1830-sent 1840-tal)
Louisville, Kentucky, USA (sent 1840-tal-1882)
New Orleans, Louisiana (1882-?)

Sin stuga i skogarna utanför Ankeborg

Yrke

Under rubriken Yrke skriver man vad personen jobbar med eller har jobbat med.

Exempel:

Affärsman

Skeppspojke
Flodbåtskapten
Författare av äventyrsromaner
Serietecknare (?)

Inget

Partner

Under rubriken Partner skriver man vem personen sällskapar med, och hurudan status deras förhållande har. Sällskapar personen inte kan man också ange vem den är intresserad av.

Exempel:

Kajsa Anka

Gift med Kvacke Anka

Änka efter Elias Anka

Intresserad av Joakim von Anka

Betydande släktingar

Under rubriken Betydande släktingar skriver man betydande släktingar till personen. För att hålla det kort och enkelt skriver man bara väldigt nära släktingar eller släktingar som ofta förekommer i personens sällskap.

Exempel:

Joakim von Anka (morbror)
Knatte, Fnatte och Tjatte Anka (systersöner)
Alexander Lukas och Knase Anka (kusiner)
Elvira Augusta Anka (farmor)
Kvacke Anka (far)
Hortensia Anka (mor)
Dumbella Anka (tvillingsyster)

Jan Långben

Inga

Infoboxar för serieskapare

Här förklaras de olika rubrikerna i serieskaparinfoboxar.

Född

Personens födelsedatum samt födelseort på annan rad. Om personen lever inkluderas nuvarande ålder med mallen Ålder. Skriv Ålder|dag=29|mån=6|år=1951 inom dubbla { för få det automatiska resultatet 66 så att sidan inte måste uppdateras.

Exempel:

27 mars 1901
Merrill, Oregon, USA

29 juni 1951 (66 år)
Louisville, Kentucky, USA

Död

Personens eventuella dödsdatum, dödsålder samt dödsort på annan rad.

Exempel:

25 augusti 2000 (99 år)
Grants Pass, Oregon, USA

Adress

Om serieskaparen lever anges här var hen bor.

Exempel:

Louisville, Kentucky, USA

Norge

Områden

Här anges vad personen sysslar/sysslade med inom serieskapandet.

Exempel:

Tecknare
Manusförfattare

Tecknare

Animatör
Producent
Regissör
Manusförfattare
Röstskådespelare

Aktiv

När personen började skapa Disney-serier och eventuellt när hen slutade. Oftast datumen för personens första respektive sista serie.

Exempel:

1987-2005

2004-

Första serie

Här skriver man den första Disney-serien personen har gjort. Om personen är känd inom flera områden bör den första serien inom varje område nämnas.

Exempel:

A Hole in One (intrig)
Pluto Saves the Ship (manus)
Kapten Morgans skatt (teckningar)

Solens son (manus och teckningar)

Lägga till en kategori

Att lägga till en kategori gör att det blir lättare att hitta exakt sådana sidor som man är intresserad av. På en kategorisida listas alla sidor som har med ämnet att göra.

För att lägga till en kategori på en sida finns det tre tillvägagångssätt. För att använda det första måste du vara inne på redigeringssidan. Då hittar du rubriken Kategorier i den högra spalten. I fältet Lägg till kategori... skriver du namnet på kategorin du vill lägga till.

I den andra metoden är du inne på själva sidan, så som den ser ut när man endast läser informationen som finns på den. Du scrollar ner till den nedersta delen av sidan, och nästan längst ner hittar du fältet som inleds med Kategorier:. Du klickar på knappen Lägg till kategori och skriver in namnet på kategorin du vill lägga till.

I den tredje metoden redigerar du sidan i källäge (uppe i redigeraren kan du välja mellan Källa och Visuell) och lägger till Kategori: följt av kategorins namn längst ner, allt inom dubbla [.

Alla kategorier kan tillgås via Special:Kategorier, och på kategoriernas egna sidor bör det framgå vad kategorin är till för. Det går också att skapa en egen kategori om man anser att den är nödvändig. Man skapar helt enkelt en ny sida och döper den till kategorins namn med Kategori: framför.

Tagga

Att tagga i din text gör att läsaren kan klicka sig vidare och få läsa mer om något du har nämnt och därmed få veta exakt det den är ute efter. När du har taggat en sida kommer den att stå som en blå länk som man kan klicka på mitt i texten. Taggning bör användas första gången en enskild person, en plats eller något annat nämns i en text, i en underrubrik, i en bildtext, samt i en infobox.

Exempel:

Kajsa Anka (i original Daisy Duck) är fästmö till Kalle Anka och hon är en moderiktig tjej som ofta gör vad som helst för att imponera på hennes vänninor i Damklubben.

För att tagga skall du omringa namnet på sidan med två klamrar per sida.

[ [ Kalle Anka ] ] (utan mellanslag)

blir alltså:

Kalle Anka

Om du vill att det skall stå något annat än sidans namn på taggen skriver du [ [ (utan mellanslag), sedan sidans namn, sedan ett | (vertikalstreck), sedan det du vill att det skall stå på taggen och slutligen ]].

Exempel:

På sidan om Kvacke Anka står det så här:

...hon och hennes bror och syster...

"Hon" är Hortensia von Anka, så vi vill att man ska kunna klicka på hennes bror och komma till Joakim von Anka. Vi skriver:

[ [Joakim von Anka|hennes bror] ] (utan mellanrum mellan klamrarna)

och resultatet blir följande:

...hon och hennes bror och syster...

Ett annat sätt att tagga är att markera texten som skall taggas, klicka på länksymbolen i övre delen av redigeraren och fylla i vad det skall stå på taggen samt vilken sida den skall länka till.

Om du vill länka till en viss underrubrik, t.ex. om du vill att man skall kunna klicka på texten Pengabingen och komma till underrubriken Pengabingen på sidan Ankeborg, skriver du Sidan#Underrubriken, alltså t.ex. Ankeborg#Pengabingen.

I en tagg skulle det alltså fungera så här:

[ [Ankeborg#Pengabingen|Pengabingen] ] (utan mellanslag)

Resultat:

Pengabingen

Om ett visst namn ofta länkar till en sida med ett annat namn kan man skapa en omdirigeringssida.

Skapa en omdirigeringssida

Om du t.ex. blir trött på att skriva [ [Karl Magnus Anka|Kalle Anka] ] (utan mellanslag mellan klamrarna) varje gång du vill att en tagg skall heta Karl Magnus Anka och länka till Kalle Anka, kan du skapa en omdirigeringssida. Det gör du genom att skapa en ny sida. I det här exemplet döper du sidan till Karl Magnus Anka. Allt du skall skriva på sidan är sedan följande:

#redirect:[ [Kalle Anka] ]

Utan mellanslag mellan klamrarna.

Spara sidan, och du har nu en omdirigeringssida. Varje gång du skriver [ [Karl Magnus Anka] ] (utan mellanslag mellan klamrarna) kommer man nu att hamna på sidan Kalle Anka istället.

Referera

Det är bra om du tar fakta från ditt eget huvud när du skriver på wikin, men det är helt tillåtet enligt alla lagar och regler att kolla upp fakta någon annanstans, t.ex. på en sida på nätet. Kom bara ihåg att inte kopiera texten rakt av.

Om du lägger till information som är kontroversiell, som är tvivelaktig, eller subjektiva tolkningar, behövs en referens som visar varifrån du tagit informationen. En referens kommer att synas som en liten blå siffra innanför klamrar som man kan klicka på. När du klickar på den tar den dig till en underrubrik i slutet av sidan där det står en länkadress. Referensen kommer alltid direkt efter den fakta man har använt en referens till att skriva.

Så här gör man en referens:

Skriv < ref > (utan mellanslag), sedan klistrar du in länken (om din fakta är från internet), sedan datumet då du kollade upp faktan (viktigt eftersom internetsidor kan förändras) och slutligen < /ref > (utan mellanslag).

För att dina referenser sedan skall synas i slutet av texten måste du lägga till underrubriken Referenser (som alltid skall vara den sista rubriken) och skriva < references > (utan mellanslag) under den.

Låt oss säga att jag kollade upp på Inducks vilket som var Eta Betas första framträdande. Texten jag har baserat på min information är följande:

Eta Beta är skapad av Bill Walsh och Floyd Gottfredson och dök upp för första gången i serien Musse Pigg och framtidsmannen år 1947.

Adressen jag har använt är http://coa.inducks.org/story.php?c=YM+110 , och datumet var 28.12.2013. Jag skriver alltså:

Eta Beta är skapad av Bill Walsh och Floyd Gottfredson och dök upp för första gången i serien Musse Pigg och framtidsmannen år 1947< ref >http://coa.inducks.org/story.php?c=YM+110 (28.12.2013)< /ref >. (utan mellanslag)

Och så lägger jag till underrubriken Referenser med mallen < references > (utan mellanslag) under.

Resultat:

Eta Beta är skapad av Bill Walsh och Floyd Gottfredson och dök upp för första gången i serien Musse Pigg och framtidsmannen år 1947[1].

Referenser

  1. http://coa.inducks.org/story.php?c=YM+110 (28.12.2013)

Skapa punktuppställning

Om du vill göra en lista där allt är ordnat i punkter, t.ex. på en årtalssida, är det enkelt. Antingen klickar du på den fjärde knappen från vänster i den övre balken i redigeraren eller så använder du en asterisk (*) för varje punkt. Då kommer punktuppställning automatiskt att aktiveras. Varje punkt skall vara på en ny rad.

Exempel:

  • 27 mars – Carl Barks, som senare kommer att skapa så gott som hela Ankeborg och det mesta runtomkring Kalle Anka, föds.
  • 5 december – Walt Disney föds. Han kommer senare att bli världens största namn inom tecknad film och tecknade serier.

Stubbe

En stubbe är en sida som inte är klar. Den saknar viktig information. En stubbe kännetecknas av att den är kort, men en icke-stubbe kan också vara kort, om det handlar om ett fenomen som det inte finns så mycket information om. Man får bedöma statusen för varje sida. En stubbtext med bild läggs ut på en sida med hjälp av mallen Stubbe (Mall:Stubbe), som kommer sist av allt förutom referenser.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki