FANDOM


Von Anka-tribunalen
Hr

Funktion

Domstol över levande och döda von Ankor i en efter döden värld

Första omnämnandet

Serien von Anka-borgens godsherre från 1993

Skapare:

Don Rosa

Plats:

Ett ankornas himmelrike efter döden

 Von Anka-tribunalen framträdde för första gången i Don Rosas serien von Anka-borgens godsherre (i original The New Laird of Castle McDuck) från 1993. Von Anka-tribunalen är en domstol bestående av avlidna von Ankor, satta att döma över ättlingarnas liv eller död.


Vad är en tribunalRedigera

En tribunal är enligt wikipedia en domstol som skapats för speciella ändamål, exempelvis att döma krigsförbrytare från ett visst land, en viss region under en viss tid, eller för att försöka döma i tvister mellan flera nationer. Tribunalen skiljer síg sålunda från vanliga domstolar på det att de fokuserar på en viss form av tvistefråga skapats för just detta syfte, och är inte alltid permanent.[1]

Von Anka-tribunalenRedigera

Von Anka-tribunalen har framträtt endast en gång, år 1885 och hade då till syfte att döma i huruvida den unge Joakim von Anka, som under en strid mot Argus Waskerville, slagits av blixten, och fallit ner i en vallgrav och drunknat, skulle dö eller återgå till jordelivet. Som Joakims försvarare stod förfadern Sir Kvack McAnka vars inblandning i Joakims duell mot Argus Waskerville, orsakat Joakims drunkningsolycka. Förfäderna Sir Smocko Anka, sir Tjocko Anka och Havbard von Anka stod som anklagare, och anklagade Joakim för att vara ett misslyckande för klanen. Till sin hjälp för att rekonstruera händelseförloppet och Joakims öde i fall han fått leva, hade de von Anka-boken en bok om Klanen von Ankas öde. Domslutet över Joakims fortsatta öde skedde efter att förfäderna i boken fått reda på vad som skulle ha hänt Joakim om han fått leva.

Tribunalen verklig eller dröm?Redigera

Huruvida Von Anla-tribunalens framträdande ska tolkas som en drömsyn av Joakim eller att han verkligen dog men återfick livet, eller hamnade i ett slags mellanting mellan liv och död medan tribunalen pågick, är oklart. 

Tribunalens platsRedigera

Oavsett om von Anka-tribunalen var en drömsyn eller något Joakim verkligen upplevde, kan man se att tribunalen ägde rum i en slags himmel med någon form av myndighet. Bland annat får man veta att klanen von Anka endast fick låna sin bok av någon och fick betala förseiningsavgift för dem. Men om det var en von ankornas himmel, eller en himmel för alla karaktärer i Kalle Ankas universum är oklart.
ReferenserRedigera

  1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tribunal hämtad 2016-07-19

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki